NOK

NOK / Netwerk / De ziel van NOK

De ziel van NOK

We willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze leefomgeving. Hierbij is de wijze waarop we dit doel realiseren eveneens essentieel. We denken dat problemen in de leefomgeving ontstaan zijn door de wijze waarop we als samenleving ingericht zijn. Deze problemen zijn alleen op te lossen door ook het kader waarin ze ontstaan zijn te veranderen. Daarom zijn we bewust bezig met de processen in onze samenleving die nieuwe mogelijkheden bieden voor het realiseren van een betere leefomgeving. Hierbij opereren we vanuit een aantal eenvoudige principes:

1. Respect

Respect voor mensen, processen en structuren zoals ze nu zijn. We gaan er vanuit dat alles wat er nu is, ontstaan is als beste keuze op een bepaald moment met een bepaald perspectief. Oplossing van problemen en verandering van processen krijg je in onze visie dan ook niet door 'fouten te herstellen', maar door perspectieven van de mensen die beslissen te verbreden en door nieuwe beslismomenten te creëren. Kennisoverdracht in brede zin is hierbij belangrijk. We hebben meer het gevoel dat we veranderingen die al plaatsvinden met onze diensten kunnen stroomlijnen, dan dat we denken veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

2. Huishouding

Wij leven van de vergoeding voor de diensten die we leveren. We betalen belasting en houden ons aan de regels die er voor het bedrijfsleven in Nederland bestaan. We doen echter niet met alles mee wat we om ons heen zien. Zo is de continuïteit van onze bedrijfsvoering onze primaire doelstelling. We streven er naar om de sterke kloof tussen 'werken' en 'prive' te verkleinen, omdat we die niet prettig vinden, maar ook omdat een te grote kloof de continuïteit van onze bedrijven in gevaar kan brengen.

3. Synergie

Geven en ontvangen zijn twee kanten van hetzelfde proces. Wij opereren in een complex systeem waaraan we een bijdrage leveren en waarvan we leren en werk ontvangen. We zijn er van overtuigd dat er een balans bestaat tussen de dingen die we geven en die we ontvangen. Als we een goede kwaliteit van onze producten leveren, krijgen we de goede context om projecten in uit te voeren. Als we redelijke contracten afsluiten met anderen, krijgen we redelijke contracten van opdrachtgevers aangeboden. Als we kennis delen, willen anderen kennis met ons delen. We komen in aanraking met nieuw werk door duidelijk te maken welk werk we gedaan hebben. Als wij bijdragen aan een goede werksfeer, zullen we inspirerende mensen ontmoeten.

4. Nieuwsgierigheid

We hebben niet de illusie dat er rondom omgevings- vraagstukken een ultieme deskundigheid bestaat. Of we nu een gebied in moeten richten, een nieuwe techniek moeten overbrengen of een proces vormgeven, steeds werken we door te onderzoeken wat de wensen en belangen zijn, om vandaar uit met voorstellen te komen. Nieuwsgierigheid en een warme belangstelling voor mensen, processen en structuren vormen de basis voor dit onderzoek.

5. Plezier

Bij ons staat werkplezier voorop. Deze samenwerking levert steeds weer verrassende nieuwe oplossingen op voor de vragen die men ons voorlegt. Deze resultaten inspireren ons weer en vergroten zo het werkplezier. Met deze mix van plezier, leergierigheid en kennis kunnen we de kwaliteit in onze projecten leveren.

Netwerk