NOK

NOK / Profielen / Eveline Maris

Eveline Maris

St. Peterlaan 111
6821 HG Arnhem
t. 06 - 28931209
email@evelinemaris.nl

Dr. Eveline Maris is omgevingspsycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de beleving van de omgeving. Wanneer ervaren we omgevingsgeluid als herrie? Heeft natuur toegevoegde waarde? En wat is de betekenis van water? Deze en andere vragen hebben haar aandacht. 

Zij promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek dat aantoont dat geluidhinder mede wordt bepaald door het gedrag van de herriemaker. Een belangrijk inzicht is dat sociaal-psychologische kennis kan helpen om hinder te verminderen. Haar proefschrift is te downloaden van: https://openaccess.leidenuniv.nl.

Eveline werkt als adviseur - onderzoeker, onder haar eigen naam. Recentelijk verscheen de RIVM publicatie 'De maatschappelijke betekenis van geluid', waarvan zij mede auteurs is. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: auditieve omgevingen, de betekenis van geluid en de invloed van geluid op sociaal gedrag. De publicatie kan  gedownload worden via: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/815120004.pdf. Voor een internationale bouwgroep maakte zij een vertaalslag van theoretische kennis over beleving naar de bouwpraktijk met als doel het voorkomen van hinder bij omwonenden. 

Sinds 2008 is Eveline lid van de Netwerkorgansatie voor Omgevingskwaliteit (www.nok.nl).

Profielen