NOK

NOK / Profielen / Reinier Besemer

Reinier Besemer

Willem van der Veldenweg 65
2451 BB Leimuiden
m. 06-51364509
info@bodemvoorruimte.nl

Reinier Besemer heeft ruim 25 jaar werkervaring bij de overheid en landelijk werkende bedrijven in de milieuconsultancy en infra/bouw/vastgoed. Als zelfstandig adviseur onder de naam Bodem voor Ruimte kan hij een brug slaan voor integrale oplossingen bij bodemgerelateerde vraagstukken in het kader van locatie- en gebiedsontwikkeling.

Reinier is gespecialiseerd in vraagstukken op het grensvlak van ruimtelijke inrichting en bodemkwaliteit. In het bijzonder bij kansrijke (her)ontwikkelingslocaties waar bodemverontreiniging een barrière vormt voor initiatiefnemers: overheden, bedrijven en particulieren. In elke fase van het planproces kunt u een beroep op hem doen: als intermediair bij onderzoek en vergunningen, voor projectmanagement, onderzoek naar financierings- en subsidiemogelijkheden, kennisoverdracht en bijdragen aan studies over dit onderwerp.

Er is een groeiende aandacht voor het benutten van oude, vaak verlaten terreinen (brownfields, orphan sites of urban wastelands) en het tegengaan van verrommeling. Met Bodem voor Ruimte wil Reinier een bijdrage leveren aan het hergebruik van onze schaarse ruimte.

Profielen