NOK

NOK / Profielen / Charles Odekerken

Charles Odekerken

Bedrijfsnaam: NOK-C.

Huis- en kantoor adres:
Woldweg 3
8337 KN De Pol

Telefoon: 06 51850764
E-mail: ch.odekerken@nok.nl

Trefwoorden: 'veelzijdigheid' en 'samenwerken'.

Charles Odekerken voert projecten uit op het gebied van milieu, veiligheid en communicatie.
Naast adviseur, trainer en onderzoeker is Charles Odekerken NMI geregistreerd Mediator.
Ook de opdrachtgevers komen uit diverse branches. Hij werkt voor ondermeer Shell/ Nederlandse Aardolie Maatschappij, Rijkswaterstaat, Vitens, Evides.
De werkzaamheden bestaan uit advies, kennisoverdracht, onderzoek en bemiddeling.

Het andere trefwoord is 'samenwerken'. Binnen de verschillende vakgebieden zoekt Charles graag samenwerking met specialisten. Maar samenwerken doe je natuurlijk niet alleen op basis van vakkennis. Je kiest voor samenwerken met mensen die inspireren en waar je graag mee samenwerkt. Dan vorm je een team en dan wordt het genieten! Genieten van elkaar's kennis en energie, van de flow waar je inzit en van het resultaat dat je samen neer zet.

Meer algemene informatie en informatie over onderstaande werkgebieden:
www.charlesodekerken.nl

Bodemverontreiniging:
Diverse cursussen:

  • Omgaan met bodemverontreiniging voor waterleidingbedrijven. Verschillende cursussen voor bijvoorbeeld voor monteurs (kennis & bewustwording), het vooronderzoek in het kader van de CROW307. NOK-C cursus opgenomen in Vitens-College en samenwerkend met Geofox-Lexmond verzorgd bij Evides en Oasen. Kennisoverdracht als onderdeel van toolbox Waterbedrijf Groningen.
  • Beheer en bodembescherming (NRB) industriële lokaties (cursussen Bodembeheer NAM en Shell Pernis).
  • Cursusleider 'Basiscursus Bodem van Geoplan (www.geoplan.nl/basiscursus-bodem).
  • Cursussen 'Dealing with soilpolution' Shell Engeland, Schotland.
  • Cursus 'Veilig omgaan met kwik' NAM en bedrijven binnen Olie/Gas

Boek 'Gebruikte Bodem' (redacteur – mede-auteur – uitgever). Dit boek is samenwerkend met meer dan 45 vakspecialisten tot stand gekomen en wordt gebruikt in middelbaar en hoger beroepsonderwijs en vakopleidingen (Geoplan / Euroforum). Meer informatie en bestellen: www.gebruiktebodem.nl

Algemeen milieubewust zijn:
Cursus / workshop voor medewerkers bedrijven. Verzorgd voor alle medewerkers van de Shell Raffinaderij te Pernis.
Cursus is opgenomen in Shell University.

Afvalstoffen:
Het melden en registeren van afvalstoffen. Incompany cursussen, informatiebijeenkomsten, adviesgesprekken.
In samenwerking met Afvalkennis.nl. Meer informatie: www.cursus-afvalstoffen.nl

Veiligheid:
Veilig werken met kwik in de olie- en gasindustrie. De NOK-C cursus is de interne bedrijfscursus van de Nederlandse Aardoliemaatschappij/Shell en is als zodanig opgenomen in de trainingsmatrix. NAM stelt deze cursus verplicht (iedere 5 jaar) voor de volgende groep medewerkers. Alle medewerkers van zowel NAM als van contractors die werkzaamheden plannen, sturen en/of leiden aan kwik-verdachte onderdelen. Dit betreft werkzaamheden op zowel NAM-lokaties als op de lokatie van de contractors. De cursus dient iedere 5 jaar te worden gevolgd en leidt tot een stempel in het PSL,
Voor de medewerkers die bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren, is, ondermeer door NOK-C, de bedrijfsfilm 'Omgaan met Kwik' gemaakt. Deze DVD is ook voor contractors beschikbaar en kan ook online worden bekeken.
Medewerkers van NAM geven zich voor de interne cursus op bij NIIT.

Contractors die de cursus Incompany verzorgd willen hebben, kunnen contact opnemen met Charles Odekerken.
Ook voor advies en het opstellen, uitbreiden of toetsen van de interne procedures, kan contact worden opgenomen. De cursus 'Veilig werken met kwik' kan worden toegespitst op de procedures en praktijk van de betreffende contractor.

Advies en onderzoek in-situ meten van kwik in metaal. Voor NAM zijn een Praktijkprotocol en een Meetprotocol opgesteld. Daarnaast is in opdracht van NAM een HXRF-Validatiestudie uitgevoerd.
Uitvoeren van in-situ-metingen kwik in metaal.
Onderzoek naar de risico's omgaan met kwik binnen de bedrijfvoering van contractors / transporteurs die werken voor NAM/Shell.
Bovenstaande in samenwerking met Nikolaj Walraven van GeoConnect.

Cursussen in de chemische industrie: Cursus 'Barrier Thinking' (met toepassen van de 'Bow-tie') verzorgd voor Shell Pernis.

Mediation:
Bij de projecten van NOK-C is veelal de 'technische inhoud' niet centraal maar het bereiken van - en omgaan met mensen. Belangrijk aspect daarbij is empathie. Uit nieuwsgierigheid en om eens iets heel anders te doen met een hele andere mensen, startte Charles Odekerken in 2009 met een Mediation opleiding aan het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem (CvC). Het doel was niet zozeer om als Mediator aan de slag te gaan maar meer om eens te leren over wat mensen drijft in conflicten en hoe daar mee om te gaan.
Charles werd Geregistreerd NMI mediator met ervaring met arbeids- en burenconflicten. Gezien de vele andere werkzaamheden is de inschrijving in het register niet voortgezet. De vaardigheden blijven uiteraard.

Intercultureel:
Workshop 'Culturele aspecten van internationaal samenwerken'. Workshop ontwikkeld en verzorgd voor Vitens Evides Internationaal (VEI) in samenwerking met Linda Reijerkerk (Element Consult).

Onderzoek:
Samen met Nikolaj Walraven van GeoConnect wordt onderzoek uitgevoerd naar het bepalen en voorkomen van kwik in metaal. Er zijn op dit gebied nieuwe meettechnieken geïntroduceerd en nieuwe inzichten hebben geleid tot nieuwe mogelijkheden op het gebied van reinigen. Ook wordt onderzoek gedaan naar het op lokatie meten van asbest.

Aardbevingen Groningen:
In het voorjaar van 2014 werd Charles Odekerken gevraagd binnen het Team Aardbevingen van NAM BV met als missie een brug te slaan tussen de partijen die kennis hebben en of ontwikkelen en partijen die die kennis moeten gaan overdragen. Er zijn belangrijke stappen gezet en inmiddels hebben de opleidingscentra Alfa College, Hanze Hogeschool en de Universiteit van Groningen de samenwerking bekrachtigd met een convenant onder de naam EPI Kenniscentrum. NAM erkent de belangrijke en centrale rol van het EPI Kenniscentrum in het sturen, organiseren, plannen en verzorgen van de opleidingen die nodig zijn. NAM zal dit kenniscentrum zowel inhoudelijk als financieel (mee)ondersteunen. Er wordt gewerkt aan gecertificeerde opleidingen, erkenningsregelingen etc.

Daarnaast wordt, ten behoeve van een centrale visie en infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en overbrengen van de benodigde kennis maar ook het delen van - en communiceren over ervaringen, gewerkt aan een Kennisprogramma. We zetten nu onze schouders onder dat Kennisprogramma met in ons achterhoofd voortdurend het uitgangspunt: 'Van de Regio voor de Regio!'

Profielen