NOK

NOK / Netwerk / De wereld van NOK

De wereld van NOK

Onze samenleving is in de afgelopen decennia sterk veranderd. We zijn er materieel gezien beter op geworden en dat is te merken aan grondstoffengebruik, afvalproductie en druk op onze gemeenschappelijke gebruiksruimte. Als gevolg daarvan verandert onze leefomgeving ook. Steden breiden zich uit. Op veel plaatsen wordt gebouwd of herbouwd. Het inrichten van een circulaire economie is onderwerp van gesprek (en soms al van de praktijk). De landbouw verdwijnt als sturende factor voor het landelijk gebied en trekt zelfs de steden in. Veel mensen hebben de middelen om hun eigen omgeving vorm te geven op hun eigen persoonlijke manier.

Als samenleving kost het ons steeds meer moeite om bodem en grondwater schoon te houden, natuurlijke ecosystemen een plaats te geven en zo een omgeving te creƫren waar we ons op langere termijn prettig in voelen. Allerlei organisaties brengen verbetering aan in de directe leefomgeving. Vaak doen ze dit in complexe samenwerkingsverbanden met overheden, bedrijven en belangengroepen. Maar samenwerken rondom complexe onderwerpen, blijkt moeilijk. Binnen NOK is veel ervaring met het begeleiden van en participeren in deze complexe vraagstukken.

Netwerk